راه های ارتباطی با ما

آدرس دفتر : کرمان بزرگراه امام رضا

تلفن تماس دفتر مرکزی :32115035-034

کارخانه : کرمان – بم- بخش مرکزی محله ارگ جدید -بلوار سینا – خیابان شریف

کدپستی :7671114598

تلفکس :03432112876  و 03932112839

 

    در صورت عدم امکان برقراری با شماره تماس های فوق می توانید با ایمیل فوق با شرکت ارتباط برقرار کنید.